خرید و فروش املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در شهر ری - تقی‌آباد تهران

آپارتمان ۷۶متری ۱۶۰ وام چهارباغ ۳۰متر حیاط کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
آپارتمان ۷۶متری ۱۶۰ وام چهارباغ ۳۰متر حیاط کهریزک
آپارتمان67متری غرق در نور.خوش نقشه کهریزک
۵۶۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
آپارتمان67متری غرق در نور.خوش نقشه کهریزک
اپارتمان ۷۳ متری در کهریزک دارای وام ۱۶۰م
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
اپارتمان ۷۳ متری در کهریزک دارای وام ۱۶۰م
آپارتمان ۱۰۰متری تکواحدی ۸۰مترحیاط۲۰۰وام کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
آپارتمان ۱۰۰متری تکواحدی ۸۰مترحیاط۲۰۰وام کهریزک
آپارتمان۶۱متری پارکینگدار ۱۶۰وام میدان تختی کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
آپارتمان۶۱متری پارکینگدار ۱۶۰وام میدان تختی کهریزک
آپارتمان ۵۰متری باقرشهر
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در شهر ری - تقی‌آباد
اپارتمان ۵۰متری ۲واحدی ۱۶۰ وام کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
اپارتمان ۵۰متری ۲واحدی ۱۶۰ وام کهریزک
اپارتمان ۱۳۰متری تکواحدی کلیدنخورده چهارباغ کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
اپارتمان ۱۳۰متری تکواحدی کلیدنخورده چهارباغ کهریزک
اپارتمان ۵۸متری پارکینگدار۱۶۰وام کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
اپارتمان ۵۸متری پارکینگدار۱۶۰وام کهریزک
آپارتمان ۱۰۵متری استخر و حیاط ۲۰۰وام کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
آپارتمان ۱۰۵متری استخر و حیاط ۲۰۰وام کهریزک
آپارتمان۵۲متری پارکینگدار نوسازفول امکانات کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
آپارتمان۵۲متری پارکینگدار نوسازفول امکانات کهریزک
آپارتمان ۹۵متری ۲واحدی نزدیک مترو کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
آپارتمان ۹۵متری ۲واحدی نزدیک مترو کهریزک
آپارتمان ۵۵متری کلیدنخورده کهریزک
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
آپارتمان ۵۵متری کلیدنخورده کهریزک
آپارتمان ۵۵ متری در کهریزک دارای وام ۱۶۰م
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
آپارتمان ۵۵ متری در کهریزک دارای وام ۱۶۰م
آپارتمان ۵۰ متری فول لوازم در کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
آپارتمان ۵۰ متری فول لوازم در کهریزک
آپارتمان ۶۴ متری در کهریزک دارای وام ۱۶۰م
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
آپارتمان ۶۴ متری در کهریزک دارای وام ۱۶۰م
آپارتمان۱۲۰متری تکواحدی پارکینگدار فول کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
آپارتمان۱۲۰متری تکواحدی پارکینگدار فول کهریزک
اپارتمان 69متری فول لوازم سنداماده چهارباغ کهریزک
۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
اپارتمان  69متری فول لوازم سنداماده چهارباغ کهریزک
آپارتمان ۶۱ متری در چهارباغ کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
آپارتمان ۶۱ متری در چهارباغ کهریزک
اپارتمان.69متر دوخواب در کهریزک دارای وام ۱۶۰م
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
اپارتمان.69متر دوخواب در کهریزک دارای وام ۱۶۰م
واحد۱۲۵متری فول لوازم و سند اماده چهارباغ درکهریزک
۱,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
واحد۱۲۵متری فول لوازم و سند اماده چهارباغ درکهریزک
اپارتمان62متری فول لوازم سنداماده چهارباغ کهریزک
۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
اپارتمان62متری فول لوازم سنداماده چهارباغ کهریزک
فروش واحد100متر حیات دار کشاورز کهریزک
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
فروش واحد100متر حیات دار کشاورز کهریزک
اپارتمان ۵۷متری ۱۶۰وام پارکینگدار کهریزک
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
اپارتمان ۵۷متری ۱۶۰وام  پارکینگدار کهریزک
بعدی