خرید و فروش مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در مجیدیه تهران

۶۰ متر تجاری بر اصلی مجیدیه
توافقی
۱ ساعت پیش در مجیدیه
70مترمغازه(2پارکینگ سندی)ملکیت وسرقفلی
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مجیدیه
مجیدیه استاد حسن بنا ٢٠٠ متر
۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مجیدیه
مغازه ۱۵متر مجیدیه جنوبی شانزده متری دوم
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مجیدیه
۵۰متر مغازه(سرقفلی)
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در مجیدیه
۵۰متر مغازه(سرقفلی)
100مترمغازه(براصلی رسالت)مناسب تمامی مشاغل
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مجیدیه
100مترمغازه(براصلی رسالت)مناسب تمامی مشاغل
مغازه 75 متر / مجیدیه شمالی / پرتوی
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مجیدیه
مغازه ۲۴ متری خیابان حاجی پور
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در مجیدیه
50 متر
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در مجیدیه
50 متر
مغازه ۳۹ متر
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مجیدیه
مغازه ۳۹ متر
فروش مغازه تجاری
توافقی
۵ روز پیش در مجیدیه
تجاری معاوضه با آپارتمان
توافقی
۵ روز پیش در مجیدیه
تجاری
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در مجیدیه
تجاری
مغازه-بر خ همایی-۵۰متر-سه بر -ملکیت وسرقفلی
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در مجیدیه
مغازه بر اصلی ۲۰ متری مجیدیه دوکله
توافقی
هفتهٔ پیش در مجیدیه
مغازه 27 متری تمیز
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مجیدیه
فروش ملکیت، معاوضه یا سرمایه گذار برای دریافت وام
توافقی
هفتهٔ پیش در مجیدیه
فروش مغازه 50متری * مجیدیه شمالی
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مجیدیه
مغازه/نوساخت/همکف/جانبازان گلبرگ غربی
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مجیدیه
۲۳متر با سرقفلی و ملکیت(شهید همایی)
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مجیدیه
۲۳متر با سرقفلی و ملکیت(شهید همایی)
50متر
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مجیدیه
50متر
۱۸متر مغازه بر مجیدیه جنوبی
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مجیدیه
فروش مغازه دارای 17متر زمین 13مترتجاری
۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مجیدیه
۳۸ متر تجاری
توافقی
آژانس املاک در مجیدیه
۳۸ متر تجاری
بعدی