خرید و فروش مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در نارمک جنوبی تهران

مغازه 20 متر مربع
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در نارمک جنوبی
مغازه 20 متر مربع
48 متر ملکیت و سرقفلی بر اصلی
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نارمک جنوبی
یک مغازه فروشی سمت نارمک جنوبی دردشت
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در نارمک جنوبی
یک مغازه فروشی سمت نارمک جنوبی دردشت
۴۰ متر بر اصلی نارمک مناسب تمام مشاغل
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در نارمک جنوبی
۴۰ متر بر اصلی نارمک  مناسب تمام مشاغل
فروش ملکیت وسرقفلی ۲۲مترمغازه
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در نارمک جنوبی
۲۸ متر
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نارمک جنوبی
مغازه ۲۵ متر نارمک
۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در نارمک جنوبی
۲۷مترملکیت وسرقفلی
۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در نارمک جنوبی
۲۷مترملکیت وسرقفلی
مغازه 5 متر بر 51متر با 60 متر انبار
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نارمک جنوبی
مغازه 5 متر بر 51متر با 60 متر انبار
مغازه ۲۵ متری،همراه با پارکینگ مجزا
توافقی
۲ هفته پیش در نارمک جنوبی
نارمک ۴۰ متر مغازه ثانی غربی
۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در نارمک جنوبی
فروش ۲۲متر مغازه ملکیت وسرقفلی
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در نارمک جنوبی
مغازه ۲ دهنه بر آیت جنوبی
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در نارمک جنوبی
مغازه ۲ دهنه بر آیت جنوبی
۱۳۲متر مغازه دو نبش نارمک تهران نو
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نارمک جنوبی
مغازه 120 متر بر30 متری آیت
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در نارمک جنوبی
بعدی