خرید و فروش و قیمت خودرو دنا در تهران

دنا پلاس توربو 1700cc اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
۶۰۰ کیلومتر ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در آذری
دنا پلاس توربو 1700cc اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس توربو اتومات
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ ساعت پیش در آذری
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
۲۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۶ ساعت پیش در آذری
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۷
۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در آذری
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۷
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در آذری
دنا اتوماتیک،صفر
۰ کیلومتر توافقی
دیروز در آذری
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در آذری
دنا پلاس اتوماتیک ، مدل ۹۹توربو سند آزاد و آماده
۲,۵۰۰ کیلومتر ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در آذری
دنا پلاس اتوماتیک ، مدل ۹۹توربو سند آزاد و آماده
دنا معمولی مدل ۱۳۹۷
۲۶,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در آذری
دنا پلاس 1700cc اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در آذری
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۸
۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در آذری
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس 1700cc توربو، مدل ۱۳۹۹
۲,۵۰۰ کیلومتر ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آذری
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۸
۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در آذری
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس 1700cc اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
۸۰ کیلومتر ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آذری
دنا پلاس 1700cc اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
دنا مدل ۹۷ فول مشابه صفر
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آذری
دنا مدل ۹۷ فول مشابه صفر
دنا مدل ۱۳۹۴
۷۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آذری
دنا مدل ۱۳۹۴
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۴
۹۲,۵۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش در آذری
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۴
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۴
۸۸,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آذری
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۴
دنا پلاس 1700cc اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
۱,۲۰۰ کیلومتر ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در آذری
دنا ۱۳۹۸
۵۳,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در آذری
دنا ۱۳۹۸
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۸
۱۹,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در آذری
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۸
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۷ تمیز وسالم کم کارکرد
۴۶,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در آذری
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۷  تمیز وسالم کم کارکرد
دنا پلاس 1700cc توربو، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش در آذری
دنا پلاس
۱۶,۵۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش در آذری
بعدی