خرید و فروش و قیمت خودرو دنا در تهران

Dena plus 1700cc-turbo automatic مدل 1399
۱۵۱ کیلومتر ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید خودرو کارشناسی شده با ضمانت فنی و بدنه
Dena plus 1700cc-turbo automatic مدل 1399
دنا معمولی مدل ۹۹
۲۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
پریروز در نازی‌آباد
دنا معمولی مدل ۹۹
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در نازی‌آباد
دنا پلاس 1700cc اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
۳,۹۰۰ کیلومتر ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در نازی‌آباد
دنا پلاس 1700cc توربو، مدل ۱۳۹۷
۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در نازی‌آباد
دنا پلاس 1700cc توربو، مدل ۱۳۹۷
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۸
۳۱,۵۰۰ کیلومتر ۲۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در نازی‌آباد
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۲۰۱۹ - ۱۳۹۸
۴,۹۰۰ کیلومتر ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نازی‌آباد
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۸
۳۱,۵۰۰ کیلومتر ۲۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نازی‌آباد
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۸
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۶ برج ۱۲ معاوضه بانیسان دوگانه
۳۴,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش در نازی‌آباد
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۶ برج ۱۲ معاوضه بانیسان دوگانه
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نازی‌آباد
پلاس ۹۷ سانروف دار فول
۱۹,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در نازی‌آباد
پلاس ۹۷ سانروف دار فول
دنا پلاس، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در نازی‌آباد
دنا پلاس، مدل ۱۴۰۰
دنا پلاس ۹۸ گارانتی دار مشابه صفر
۵,۱۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در نازی‌آباد
دنا پلاس ۹۸ گارانتی دار مشابه صفر
دنا پلاس 1700cc توربو، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش در نازی‌آباد
دنا پلاس دنده ای مدل ۱۳۹۸
۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در نازی‌آباد
دنا پلاس دنده ای مدل ۱۳۹۸
بعدی