خرید و فروش و قیمت خودرو دنا در تهران

دنا پلاس 1700cc توربو، مدل ۱۳۹۹
۲۰ کیلومتر توافقی
۲۱ ساعت پیش در قرچک
دنا پلاس 1700cc توربو، مدل ۱۳۹۹
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قرچک
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۶
۹۶,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در قرچک
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۸
۳۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش در قرچک
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۸
دنا معمولی خشک1700cc،باکروزکنترل مدل۹۹ برج ۱۱
۰ کیلومتر ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در قرچک
دنا معمولی خشک1700cc،باکروزکنترل مدل۹۹ برج ۱۱
دنا پلاس 1700cc توربو، مدل ۱۳۹۸ همراه بیمه بدنه
۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در قرچک
دنا پلاس 1700cc توربو، مدل ۱۳۹۸ همراه بیمه بدنه
دنا پلاس، مدل ۱۳۹۸
۱۶,۵۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش در قرچک
دنا پلاس، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۷
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در قرچک
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۷
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۷
۲۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش در قرچک
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۷
دنا معمولی۹۸ معاوضه با هایما ۹۶
۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در قرچک
دنا معمولی۹۸ معاوضه با هایما ۹۶
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۹
۳۲,۲۰۰ کیلومتر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قرچک
دنا پلاس 1700cc توربو، مدل ۲۰۲۰ - ۱۳۹۹
۱۹,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قرچک
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۸
۴,۴۰۰ کیلومتر ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قرچک
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۸
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۹
۸۵ کیلومتر ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قرچک
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس 1700cc اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قرچک
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۸
۲۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش در قرچک
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۸
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۶
۴۶,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش در قرچک
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۶
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۹
۸۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش در قرچک
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۹
بعدی