خرید و فروش و قیمت خودرو دنا در تهران مدل ۱۳۹۵

دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
۶۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در آذری
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
۱۰۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در ورامین
دنا، مدل ۱۳۹۵ بدون رنگ
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در نصرت
دنا، مدل ۱۳۹۵ بدون رنگ
دنا مشکی 95
۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲۱ ساعت پیش در سنگلج
دنا مشکی 95
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
۹۶,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
۱۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در آذری
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵ بی رنگ
۸۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در امام حسین(ع)
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵ بی رنگ
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۵
۱۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در خزانه
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۵
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پونک
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهران شمالی
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۵
۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهریار
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۵
دنا ، مدل ۱۳۹۵
۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در اختیاریه
دنا ، مدل ۱۳۹۵
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
۱۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در دیلمان
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در سعادت‌آباد
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
۹۱,۵۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک امید
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۵
۸۵,۶۰۰ کیلومتر ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در جنت‌آباد شمالی
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۵
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵ کم کارکرد
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهر زیبا
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵ کم کارکرد
دنامعمولی مدل 1395
۱۰۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک راه‌آهن
دنامعمولی مدل 1395
دنا معمولی تیپ ۱، مدل ۱۳۹۵
۱۵۱,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در آهنگ
دنا معمولی تیپ ۱، مدل ۱۳۹۵
دنا معمولی ،معاوضه با دنا پلاس مشکی
۱۰۸,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش در تهرانپارس غربی
دنا معمولی ،معاوضه با دنا پلاس مشکی
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
۷۸,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در دهکده المپیک
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
دنا معمولی تیپ ۲فول اپشن، مدل ۱۳۹۵ بی رنگ
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در پاکدشت
دنا معمولی تیپ ۲فول اپشن، مدل ۱۳۹۵ بی رنگ
دنا معمولی تیپ 2مدل ۱۳۹۵
۶۶,۸۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در مجیدیه
دنا معمولی تیپ 2مدل ۱۳۹۵
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ابوذر (منطقه ۱۵)
بعدی