خرید و فروش و قیمت خودرو کیا اسپورتیج در تهران مدل ۲۰۰۸

کیا اسپورتیج 2700cc، مدل ۲۰۰۸

۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در چیتگر
کیا اسپورتیج 2700cc، مدل ۲۰۰۸

کیا اسپورتیج 2700cc، مدل ۲۰۰۸ بیرنگ درحد

۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر سهروردی
کیا اسپورتیج 2700cc، مدل ۲۰۰۸ بیرنگ درحد

کیا اسپورتیج 2700cc، مدل ۲۰۰۸

۲۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زعفرانیه
کیا اسپورتیج 2700cc، مدل ۲۰۰۸

کیا اسپورتیج 2700cc، مدل ۲۰۰۸

۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در میدان حر
کیا اسپورتیج 2700cc، مدل ۲۰۰۸

کیا اسپورتیج 2700cc، مدل ۲۰۰۸

۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهرک نفت (منطقه ۵)
کیا اسپورتیج 2700cc، مدل ۲۰۰۸

کیا اسپورتیج 2700cc، مدل ۲۰۰۸ فول

۱۷۲,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر اراج
کیا اسپورتیج 2700cc، مدل ۲۰۰۸ فول

کیا اسپورتیج 2700cc، مدل ۲۰۰۸

۲۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر نیرو هوایی
کیا اسپورتیج 2700cc، مدل ۲۰۰۸

کیا اسپورتیج 2700cc، مدل ۲۰۰۸

۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شادآباد
کیا اسپورتیج 2700cc، مدل ۲۰۰۸

کیا اسپورتیج 2700cc، مدل ۲۰۰۸

۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در آجودانیه
کیا اسپورتیج 2700cc، مدل ۲۰۰۸

کیا اسپورتیج 2700cc، مدل ۲۰۰۸

۲۶۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر آذری
کیا اسپورتیج 2700cc، مدل ۲۰۰۸
بعدی