خرید و فروش و قیمت خودرو کیا اسپورتیج در تهران مدل ۲۰۰۹

کیا اسپورتج ۲۰۰۹

۱۹۸,۰۰۰ کیلومتر
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در فدک
کیا اسپورتج  ۲۰۰۹

کیا اسپورتیج 2700cc، مدل ۲۰۰۹

۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر عباس‌آباد
کیا اسپورتیج 2700cc، مدل ۲۰۰۹

کیا اسپورتیج 2700cc، مدل ۲۰۰۹

۲۱۱,۰۰۰ کیلومتر
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر آرژانتین
کیا اسپورتیج 2700cc، مدل ۲۰۰۹

کیا اسپورتیج 2700cc، مدل ۲۰۰۹

۲۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۱,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهران شمالی
کیا اسپورتیج 2700cc، مدل ۲۰۰۹

کیا اسپورتیج 2700cc، مدل ۲۰۰۹

۲۳۸,۰۰۰ کیلومتر
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کوی مهران
کیا اسپورتیج 2700cc، مدل ۲۰۰۹

کیا اسپورتیج 2700cc، مدل ۲۰۰۹

۱۷۸,۰۰۰ کیلومتر
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در میرداماد
کیا اسپورتیج 2700cc، مدل ۲۰۰۹

کیا اسپورتیج 2700cc، مدل ۲۰۰۹

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهرک غرب
کیا اسپورتیج 2700cc، مدل ۲۰۰۹
بعدی