خرید و فروش و قیمت خودرو کیا اسپورتیج در تهران مدل ۲۰۱۳

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳

۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در شهرک پرواز
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳

کیا اسپورتیج 2400cc

۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در پونک
کیا اسپورتیج 2400cc

کیا اسپرتیج /نقد و اقساط / 2013

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در کوی فردوس
امکان خرید قسطی

کیا اسپورتیج مدل2013 4WD

۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک راه‌آهن
کیا اسپورتیج مدل2013 4WD

اسپورتیج 2013

۱۳۶,۰۰۰ کیلومتر
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در سعادت‌آباد
اسپورتیج 2013

اسپورتیج

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در پلیس
اسپورتیج

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳

۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در فرمانیه
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳

۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در سعادت‌آباد
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در بازار
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳

۱۵۲,۰۰۰ کیلومتر
۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شیان
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳

۱۳۳,۰۰۰ کیلومتر
۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر گیشا (کوی نصر)
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر گیشا (کوی نصر)
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳

اسپورتیج 2013 مناسب مصرف کننده

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر سعادت‌آباد
اسپورتیج 2013 مناسب مصرف کننده

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در فرمانیه
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳

۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران‌سر
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳

کیا اسپورتیج 2400cc مدل 1392

۱۶۷,۰۰۰ کیلومتر
۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر آجودانیه
کیا اسپورتیج 2400cc مدل 1392

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳

۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در سعادت‌آباد
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳

۹۵,۰۰۰ کیلومتر
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در حکیمیه
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳

۹۱,۰۰۰ کیلومتر
۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در دریا
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳

کیا اسپورتیچ 2400cc، مدل ۲۰۱۳

۱۶۹,۰۰۰ کیلومتر
۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کاشانک
کیا اسپورتیچ 2400cc، مدل ۲۰۱۳

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قیطریه
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳

۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر پاسداران
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳

۱۶۷,۰۰۰ کیلومتر
۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ستارخان
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳
بعدی