خرید و فروش و قیمت خودرو لیفان 520 در تهران

لیفان 520، مدل ۱۳۸۸
۲۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در تهران‌سر
لیفان 520، مدل ۱۳۸۸
لیفان 520، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در شهرک راه‌آهن
لیفان 520، مدل ۱۳۸۹
لیفان 520، مدل ۱۳۸۸
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
لیفان 520، مدل ۱۳۸۸
لیفان ۸۸ بی رنگ
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در شکوفه
لیفان ۸۸ بی رنگ
لیفان 520، مدل ۱۳۸۹، موتور ۱۶۰۰
۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در سرو آزاد
لیفان 520، مدل ۱۳۸۹، موتور ۱۶۰۰
لیفان 520i، مدل ۱۳۹۰
۱۶۳,۰۰۰ کیلومتر ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک ولیعصر
لیفان 520i، مدل ۱۳۹۰
لیفان 520، مدل ۱۳۸۹
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در اندیشه
لیفان 520، مدل ۱۳۸۹
لیفان 520i، مدل ۱۳۹۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در جنت‌آباد جنوبی
لیفان 520i، مدل ۱۳۹۰
لیفان 520، مدل۱۳۹۰
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهر قدس
لیفان 520، مدل۱۳۹۰
لیفان 520 مدل 1389 کم کارکرد
۶۷,۰۰۰ کیلومتر ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در جیحون
لیفان 520 مدل 1389 کم کارکرد
لیفان 520، مدل ۱۳۸۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در نارمک
لیفان 520، مدل ۱۳۸۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در نارمک
لیفان ۵۲۰ سفید بدون رنگ، فنی سالم، موتور ۱۶ سوپاپ
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در پونک
لیفان ۵۲۰ سفید بدون رنگ، فنی سالم، موتور ۱۶ سوپاپ
لیفان 520، مدل ۱۳۸۹
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در سوهانک
لیفان 520، مدل ۱۳۸۹
لیفان 520، مدل ۱۳۸۸
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در جنت‌آباد شمالی
لیفان 520، مدل ۱۳۸۸
لیفان 520i سالم کم کارکرد 29هزار تا
۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شوش
لیفان 520i سالم  کم کارکرد 29هزار تا
لیفان 520، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بهاران
لیفان 520، مدل ۱۳۸۸ بی رنگ
۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شکوفه
لیفان 520، مدل ۱۳۸۸ بی رنگ
پراید لیفان 520 مدل 87
۲۴۷,۰۰۰ کیلومتر ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در ابراهیم‌آباد
پراید لیفان 520 مدل 87
لیفان 520i، مدل ۱۳۹۱
۱۵۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش در تهرانپارس شرقی
لیفان 520i، مدل ۱۳۹۱
لیفان 520، مدل ۱۳۸۸
۱۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در المهدی
لیفان 520، مدل ۱۳۸۸
لیفان 520i، مدل ۱۳۸۸
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در خزانه
لیفان 520i، مدل ۱۳۸۸
لیفان 520، مدل ۱۳۸۹
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در دولتخواه
لیفان 520، مدل ۱۳۸۹
لیفان 520، مدل ۱۳۸۷
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در استخر
لیفان 520، مدل ۱۳۸۷
بعدی