خرید و فروش و قیمت خودرو لیفان 620 در تهران مدل ۱۳۹۰

لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در شهرک راه‌آهن
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰
۲۶۸ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در رباط کریم
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰
۲۵۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهریار
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پرند
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰ رخ در حد فروش
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز در سرآسیاب دولاب
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰ رخ در حد فروش
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰ کم کار
۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در نازی‌آباد
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰ کم کار
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در مجیدیه
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰
۲۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در شهریار
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰
۲۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهید دستغیب
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در پرند
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آذری
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مهرآباد جنوبی
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پونک
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهر ری - استخر
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰
۱۸۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پردیس
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰
۲۳۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش در شهرک راه‌آهن
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰
مدل نود سالم لاستیک جلو نود درصد عقب شصت
۲۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در آرژانتین
مدل نود سالم لاستیک جلو نود درصد عقب شصت
خودرو لیفان ۶۲۰
۱۴۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در جنت‌آباد شمالی
خودرو لیفان ۶۲۰
خودرو‌لیفان‌مدل‌620
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در تهرانپارس شرقی
خودرو‌لیفان‌مدل‌620
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در تهرانپارس شرقی
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰
۱۷۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش در شهرک نفت (منطقه ۵)
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰
لیفان۶۲۰مدل۹۰
۱۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهریار
لیفان۶۲۰مدل۹۰
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰
۱۴۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهر قدس
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰
لیفان 620
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در ورامین
لیفان 620
بعدی