خرید و فروش و قیمت خودرو مزدا در تهران

وانت مزدا کارا تک کابین 1700cc، مدل ۱۳۹۴
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در دولت‌آباد
وانت مزدا کارا تک کابین 1700cc، مدل ۱۳۹۴
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۵
۳۹,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در دولت‌آباد
وانت مزدا  2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۵
مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲ سالم
۴۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دولت‌آباد
مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲ سالم
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۹
۴۱,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دولت‌آباد
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۹
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دولت‌آباد
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۱
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3 فول
۱۶۱,۰۰۰ کیلومتر ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دولت‌آباد
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3 فول
مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 4، مدل ۱۳۹۶
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دولت‌آباد
مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 4، مدل ۱۳۹۶
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دولت‌آباد
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۸
مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۱
۳۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در دولت‌آباد
مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۱
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
۱۳۳,۶۷۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش در دولت‌آباد
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
بعدی