خرید و فروش و قیمت خودرو مزدا در تهران

مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 4، مدل ۱۳۹۶
۲۹,۰۰۰ کیلومتر ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در گیشا (کوی نصر)
مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 4، مدل ۱۳۹۶
مزدا۳ نیو تیپ۳ فول آخر ۸۹ وارداتی کاملا بیرنگ
۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در گیشا (کوی نصر)
مزدا۳ نیو تیپ۳ فول آخر ۸۹ وارداتی کاملا بیرنگ
مزدا3 تیپ4 مدل۹۹ سفید صفر
۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در گیشا (کوی نصر)
مزدا3  تیپ4 مدل۹۹ سفید صفر
مزدا۳تیپ۳ فول
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در گیشا (کوی نصر)
مزدا۳تیپ۳ فول
مزدا 323 F
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گیشا (کوی نصر)
مزدا 323 F
وانت کارا تک کابین اطاق دار مدل98 سالم
۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گیشا (کوی نصر)
وانت کارا تک کابین اطاق دار مدل98  سالم
مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 1، مدل ۱۳۸۹
۱۴۰ کیلومتر ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در گیشا (کوی نصر)
مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 1، مدل ۱۳۸۹
مزدا3 نیو تیپ4 مدل۹۸ رنگ سفید صفر
۰ کیلومتر توافقی
۴ هفته پیش در گیشا (کوی نصر)
مزدا3 نیو تیپ4 مدل۹۸ رنگ سفید صفر
مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 4، مدل ۱۳۹۸
۰ کیلومتر توافقی
۴ هفته پیش در گیشا (کوی نصر)
مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 4، مدل ۱۳۹۸
مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 4، مدل ۱۳۹۸
۰ کیلومتر توافقی
۷ هفته پیش در گیشا (کوی نصر)
مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 4، مدل ۱۳۹۸
مزدا3 تیپ4 صفر سربی 98
۰ کیلومتر توافقی
۸ هفته پیش در گیشا (کوی نصر)
مزدا3 تیپ4 صفر سربی 98
مزدا3N مدل۹۸ رنگ مشکی صفر
۰ کیلومتر توافقی
۱۱ هفته پیش در گیشا (کوی نصر)
مزدا3N مدل۹۸ رنگ مشکی صفر
مزدا 3 تیپ 4 سربی
۰ کیلومتر توافقی
۱۱ هفته پیش در گیشا (کوی نصر)
مزدا 3 تیپ 4 سربی
مزداN3 مدل۹۹ رنگ سفید صفر
۰ کیلومتر توافقی
۱۴ هفته پیش در گیشا (کوی نصر)
مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 4، مدل ۱۳۹۸
۰ کیلومتر توافقی
۲۱ هفته پیش در گیشا (کوی نصر)
مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 4، مدل ۱۳۹۸
بعدی