خرید و فروش و قیمت خودرو مزدا در تهران

وانت مزدا دو کابین ۸۸
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پاکدشت
وانت مزدا دو کابین ۸۸
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۹
۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پاکدشت
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۹
مزدا کارا تک کابین ۹۹
۱۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در پاکدشت
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در پاکدشت
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۱۰۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پاکدشت
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۶
مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 4، مدل ۱۳۹۶
۹۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در پاکدشت
مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 4، مدل ۱۳۹۶
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۴
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پاکدشت
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۴
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پاکدشت
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۸
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
۷۸,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پاکدشت
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
۹۱,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در پاکدشت
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
وانت مزدا کارا تک کابین 1700cc، مدل ۱۳۹۵
۱۰۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پاکدشت
وانت مزدا کارا تک کابین 1700cc، مدل ۱۳۹۵
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
۷۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پاکدشت
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۷
۴۴,۵۶۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش در پاکدشت
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۷
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۷
۱۰۶,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پاکدشت
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۷
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۶
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در پاکدشت
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۶
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
۷۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در پاکدشت
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
وانت کارا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۸
۸۸,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در پاکدشت
وانت کارا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۸
مزدا تک کابین مدل ۸۴
۴۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در پاکدشت
مزدا تک کابین مدل ۸۴
مزدا 323 F، مدل ۱۳۸۲
۱,۱۱۱ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش در پاکدشت
مزدا 323 F، مدل ۱۳۸۲
مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
۱۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در پاکدشت
مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در پاکدشت
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۵
مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 4، مدل ۱۳۹۶
۸۷,۰۰۰ کیلومتر ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در پاکدشت
مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 4، مدل ۱۳۹۶
مزداا نیو تیپ ۳ مدل ۹۰
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در پاکدشت
مزداا نیو تیپ ۳ مدل ۹۰
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در پاکدشت
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۰
بعدی