خرید و فروش و قیمت خودرو مزدا در تهران

وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۱,۲۳۴ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش در قرچک
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۸
مزدا وانت 2000 تک کابین بنزینی
۱۹۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قرچک
مزدا وانت 2000 تک کابین بنزینی
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش در قرچک
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۸
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۷
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش در قرچک
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۷
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قرچک
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۱
وانت مزدا 2000 دو کابین دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۹
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قرچک
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۸
۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در قرچک
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۸
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۶
۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در قرچک
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۶
خودرو مزدا وانت
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش در قرچک
مزدا ۱۶۰۰ وانت
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در قرچک
مزدا ۱۶۰۰ وانت
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۰
۴۵۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در قرچک
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۰
بعدی