خرید و فروش و قیمت خودرو مزدا در تهران

وانت مزدا دوگانه سوز
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در شهرک ولیعصر
وانت مزدا دوگانه سوز
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۷
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در شهرک ولیعصر
مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۹۰
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک ولیعصر
مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۹۰
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، ۱۳۸۶
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک ولیعصر
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، ۱۳۸۶
کارا دوکابین ۲۰۰۰ دوکابین 2000
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در شهرک ولیعصر
کارا دوکابین ۲۰۰۰ دوکابین 2000
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک ولیعصر
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک ولیعصر
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
فروشی وانت مزدا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک ولیعصر
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۲۶۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک ولیعصر
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۹
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک ولیعصر
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۰
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهرک ولیعصر
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۰
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۶
۱۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهرک ولیعصر
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۶
بعدی