خرید و فروش و قیمت خودرو مزدا در تهران

مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 4، مدل ۱۳۹۶
۶۷,۰۰۰ کیلومتر ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۴
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۴
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۸۶
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز در تهرانپارس غربی
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۸۶
مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 4، مدل ۱۳۹۸
۱۱,۰۰۰ کیلومتر ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تهرانپارس غربی
مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 4، مدل ۱۳۹۸
وانت کارا تک کابین سفید
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در تهرانپارس غربی
وانت کارا تک کابین سفید
مزدا دوکابین / صفر / نقد و اقساط / تحویل روز
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در تهرانپارس غربی
مزدا دوکابین / صفر / نقد و اقساط / تحویل روز
مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۰
۲۶۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش در تهرانپارس غربی
مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۰
مزدا 2 مونتاژ تیپ 2، مدل ۱۳۹۰
۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تهرانپارس غربی
مزدا 2 مونتاژ تیپ 2، مدل ۱۳۹۰
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۹
۹,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در تهرانپارس غربی
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۹
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در تهرانپارس غربی
مزدا3n مدل ۹۷ تمیز
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در تهرانپارس غربی
مزدا3n مدل ۹۷ تمیز
وانت کارا دو کابین صفر۱۴۰۰ نقد/اقساط
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در تهرانپارس غربی
وانت کارا دو کابین صفر۱۴۰۰ نقد/اقساط
مزدا 323 اتوماتیک، مدل ۱۳۸۵
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در تهرانپارس غربی
مزدا 323 اتوماتیک، مدل ۱۳۸۵
مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 4، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ روز پیش در تهرانپارس غربی
مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۹۰
۱۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در تهرانپارس غربی
مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۹۰
خودرو مزدا ٣ مدل ٨٨
۱۵,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۶ روز پیش در تهرانپارس غربی
خودرو مزدا ٣ مدل ٨٨
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۷
۳,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در تهرانپارس غربی
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۷
مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 4، مدل ۱۳۹۴
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهرانپارس غربی
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۳۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در تهرانپارس غربی
مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 4، مدل ۱۳۹۶
۴۳,۰۰۰ کیلومتر ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهرانپارس غربی
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۸
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهرانپارس غربی
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۸
مزدا 3 مونتاژ تیپ 2، مدل ۱۳۸۶
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهرانپارس غربی
مزدا 3 مونتاژ تیپ 2، مدل ۱۳۸۶
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۵
۷۶,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهرانپارس غربی
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۵
مزدا 3N هاچبک مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۹۱
۱۴۹,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در تهرانپارس غربی
مزدا 3N هاچبک مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۹۱
بعدی