خرید و فروش و قیمت خودرو مزدا در تهران مدل ۱۹۸۷

وانت مزدا سالم
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در آهنگ
وانت مزدا سالم
وانت مزدا
۰ کیلومتر جهت معاوضه
پریروز در بازار
وانت مزدا
وانت مزدا ۱۰۰۰ مدل ۱۳۶۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در طرشت
وانت مزدا ۱۰۰۰ مدل ۱۳۶۰
مزدامدل۶۳
۳۷۹,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در قرچک
مزدامدل۶۳
وانت مزدا۱۶۰۰
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در یافت‌آباد
وانت مزدا۱۶۰۰
وانت مزدا
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش در تهرانپارس شرقی
وانت مزدا
وانت مزداموتورژاپن ضمنابازدیددراردبیل سرعین
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رباط کریم
وانت مزداموتورژاپن ضمنابازدیددراردبیل سرعین
وانت مزدا 1000، مدل ۱۳۶۶
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پردیس
وانت مزدا 1000، مدل ۱۳۶۶
وانت مزدا ۱۸۰۰ دنده اتوماتیک
۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در عبدل‌آباد
وانت مزدا ۱۸۰۰ دنده اتوماتیک
خودرو مزدا ۱۶۰۰
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در تجریش
خودرو مزدا ۱۶۰۰
مزدا۱۶۰۰ ژاپن
۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در مهرآباد جنوبی
مزدا۱۶۰۰ ژاپن
مزدا۱۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در مهرآباد جنوبی
مزدا۱۰۰۰
مزدا ۱۶۰۰ تک‌کابین سلامت
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در گلاب دره
مزدا ۱۶۰۰ تک‌کابین سلامت
بعدی