خرید و فروش و قیمت خودرو مزدا در تهران مدل ۲۰۰۷

مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۶
۱۷۸,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در تهران‌سر
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۶
مزدا وانت ٢٠٠٠
۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در ستارخان
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۶
۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در ولنجک
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۶
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۶
۱۵۷,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در ایوانک
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۶
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۶
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در شاهین
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۶
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در آرارات
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۶
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۱۵۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ابوذر (منطقه ۱۵)
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۶
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۶
۱۶۳,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در دولت‌آباد
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۶
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۶
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تهران‌سر
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۶
مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۶
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در جردن
مزدا ۳ تصادفی با بیمه بدنه
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در آهنگ
مزدا ۳ تصادفی با بیمه بدنه
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۶سفید بی رنگ
۲۲۰ کیلومتر ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در رودهن
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۶سفید بی رنگ
مزدا 3 مدل 86 نقره ای تیپ3
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در هروی
مزدا 3 مدل 86 نقره ای تیپ3
خودرو مزدا ۳ تیپ ۳
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در اختیاریه
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۲۳۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در قرچک
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۶
خودرو مزدا 3 مدل 86 مونتاژ
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در افسریه
خودرو مزدا 3 مدل 86 مونتاژ
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۶
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در افسریه
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۶
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۶
۱۹۲,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در یوسف‌آباد
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۶
مزدا 3 قدیم نقره ای تیپ 2 مدل 86
۱۹۴,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در اقدسیه
مزدا 323 دنده‌ای، مدل ۱۳۸۶
۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تهرانپارس غربی
مزدا 3 تیپ 3، مدل ۱۳۸۶
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تهرانپارس غربی
مزدا 3 تیپ 3، مدل ۱۳۸۶
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۸۶
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش در پردیس
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۸۶
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۶
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شمس‌آباد
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۶
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۶
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شادآباد
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۶
بعدی