خرید و فروش و قیمت خودرو ام‌جی در تهران

ام جی ۳ ۲۰۱۴ سفید
۷۸,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در ظفر
ام جی ۳ ۲۰۱۴ سفید
ام‌جی 3 مدل 2015
۸۶,۷۹۲ کیلومتر ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید خودرو کارشناسی شده با ضمانت فنی و بدنه
ام‌جی 3 مدل 2015
کارشناسی‌شده
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۴ فول آپشن
۷۲,۰۰۰ کیلومتر ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در جنت‌آباد جنوبی
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۴ فول آپشن
ام‌جی 3، مدل ۲۰۱۴ بدون رنگ
۷۸,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در ازگل
ام‌جی 3، مدل ۲۰۱۴ بدون رنگ
ام‌جی 550 مدل 2010
۲۰۸,۷۲۸ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید خودرو کارشناسی شده با ضمانت فنی و بدنه
ام‌جی 550 مدل 2010
کارشناسی‌شده
ام‌جی 550، مدل ۲۰۱۰
۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
ام‌جی 550، مدل ۲۰۱۰
ام‌جی 3، مدل ۲۰۱۵
۸۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ ساعت پیش در تهران‌سر
ام‌جی 3، مدل ۲۰۱۵
ام‌جی 550، مدل ۲۰۱۰
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در صادقیه
ام‌جی 550، مدل ۲۰۱۰
ام‌جی 3، مدل ۲۰۱۵
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در دریاچه شهدای خلیج فارس
ام‌جی 3، مدل ۲۰۱۵
ام‌جی 3، مدل ۲۰۱۵ - ۱۳۹۴
۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در قیطریه
ام‌جی 3، مدل ۲۰۱۵ - ۱۳۹۴
ام‌جی 550 مدل 2010
۲۱۳,۲۵۷ کیلومتر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید خودرو کارشناسی شده با ضمانت فنی و بدنه
ام‌جی 550 مدل 2010
کارشناسی‌شده
ام‌جی 550 مدل 2012
۲۲۸,۷۱۸ کیلومتر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید خودرو کارشناسی شده با ضمانت فنی و بدنه
ام‌جی 550 مدل 2012
کارشناسی‌شده
ام‌جی 550 مدل 2012
۱۲۹,۰۶۶ کیلومتر ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید خودرو کارشناسی شده با ضمانت فنی و بدنه
ام‌جی 550 مدل 2012
کارشناسی‌شده
ام‌جی 6 GT مدل 2012
۲۲۸,۷۸۳ کیلومتر ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید خودرو کارشناسی شده با ضمانت فنی و بدنه
ام‌جی 6 GT مدل 2012
کارشناسی‌شده
ام جیGS توربو 2016 درحد صفر (نقدو اقساط) معاوضه
۹۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
نمایشگاه در دانشگاه علم و صنعت
ام جیGS توربو 2016 درحد صفر (نقدو اقساط) معاوضه
ام‌جی 360 اتوماتیک توربو، مدل ۱۳۹۸
۳,۲۰۰ کیلومتر ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در نیرو هوایی
ام‌جی GS، مدل ۲۰۱۶
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در مهرآباد جنوبی
ام‌جی GS، مدل ۲۰۱۶
ام‌جی 550، مدل ۲۰۱۰
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در تهران‌ویلا
ام‌جی 550، مدل ۲۰۱۰
ام‌جی 350، مدل ۲۰۱۴
۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در آرژانتین
ام‌جی 350، مدل ۲۰۱۴
ام‌جی 550، مدل ۲۰۱۰
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در سعادت‌آباد
ام‌جی GT، مدل ۲۰۱۷
۲۹,۰۰۰ کیلومتر ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در پونک
ام‌جی GT، مدل ۲۰۱۷
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۵
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
ام‌جی 350، مدل ۲۰۱۳
۵۴,۳۸۳ کیلومتر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قزل قلعه
ام‌جی 350، مدل ۲۰۱۳
ام‌جی 550، مدل ۲۰۱۲
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در نازی‌آباد
ام‌جی 550، مدل ۲۰۱۲
بعدی