خرید و فروش و قیمت خودرو نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی در تهران

نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۲۹۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ ساعت پیش در آجودانیه
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۸
نیسان پیکاپ دو کابین کله رونیزی، مدل 90 سالم
۲۲۹,۰۰۰ کیلومتر ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
نیسان پیکاپ دو کابین  کله رونیزی، مدل 90 سالم
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۰
۲۳۶,۰۰۰ کیلومتر ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در اتحاد
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۰
پیکاب دوکابین مدل92
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در نعمت‌آباد
پیکاب دوکابین مدل92
پیکاب دوکابین مدل 86
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در نعمت‌آباد
پیکاب دوکابین مدل 86
پیکاپ ۸۱
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در نارمک
پیکاپ ۸۱
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ ساعت پیش در فرمانیه
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۳
نیسان پیکاپ
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در ظفر
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در تهران‌سر
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۹
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در بهارستان
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۱
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در آذری
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۶
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۱۳۹,۰۰۰ کیلومتر ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در نیاوران
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۶
نیسان پیکاپ مدل ۸۷ تصادفی
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در حکیمیه
نیسان پیکاپ مدل ۸۷ تصادفی
نیسان پیکاپ دو کابین ، مدل ۱۳۸۱
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک گلها
نیسان پیکاپ دو کابین ، مدل ۱۳۸۱
نیسان پیکاپ دو کابین مدل ۸۶ بیرنگ
۲۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ده‌ونک
نیسان پیکاپ دو کابین مدل ۸۶ بیرنگ
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در سیدخندان
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۱
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۱۴۹,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز در سعادت‌آباد
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۴
نیسان پیکاپ مدل ۱۳۸۶
۱۵۴,۲۱۵ کیلومتر ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ونک
نیسان پیکاپ مدل ۱۳۸۶
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در آذری
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۱
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در نیاوران
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۶
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۱۲ کیلومتر ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مسگرآباد
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۶
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۱۹۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در آجودانیه
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۸
نیسان پیکاپ بدون رنگ تک برگ سند واقعی مدل ۸۹
۲۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در زمزم
نیسان پیکاپ بدون رنگ تک برگ سند واقعی مدل ۸۹
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در جنت‌آباد مرکزی
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۸
بعدی