خرید و فروش و قیمت خودرو نیسان رونیز در تهران

نیسان رونیز، مدل ۱۳۸۹
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱ ساعت پیش در آرژانتین
نیسان رونیز، مدل ۱۳۸۹
رونیز مدل ۸۹
۵۹,۶۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
رونیز مدل ۸۹
نیسان رونیز، مدل ۱۳۸۳
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در سازمان برنامه
نیسان رونیز، مدل ۱۳۸۳
رونیز مدل۸۹ بدون رنگ
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
نمایشگاه در نعمت‌آباد
رونیز مدل۸۹ بدون رنگ
نیسان رونیز،خاکستری مدل ۱۳۸۶
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۹ ساعت پیش در سعادت‌آباد
نیسان رونیز،خاکستری مدل ۱۳۸۶
رونیز
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۸ ساعت پیش در حکیمیه
رونیز
نیسان رونیز، مدل ۱۳۸۳
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۸ ساعت پیش در سعادت‌آباد
نیسان رونیز، مدل ۱۳۸۳
نیسان رونیز، مدل ۱۳۸۴
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۹ ساعت پیش در آذربایجان
نیسان رونیز، مدل ۱۳۸۴
نیسان رونیز، مدل ۱۳۸۲
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲۰ ساعت پیش در آبشار
نیسان رونیز، مدل ۱۳۸۲
رونیز مدل ٨٢
۳۱۹,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز در چیذر
رونیز مدل ٨٢
نیسان رونیز، مدل ۲۰۰۵ - ۱۳۸۴
۵۲۰ کیلومتر توافقی
پریروز در قرچک
نیسان رونیز، مدل ۲۰۰۵ - ۱۳۸۴
رونیز ۸۷
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز در ونک
رونیز ۸۷
نیسان رونیز 83 فروشی
۱۵۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز در آرارات
نیسان رونیز 83  فروشی
نیسان رونیز، مدل ۱۳۸۹
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز در باغ فیض
نیسان رونیز، مدل ۱۳۸۹
رونیز مدل ۸۲
۲۱۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز در سعادت‌آباد
رونیز مدل ۸۲
نیسان رونیز، مدل ۱۳۸۲
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز در پونک
نیسان رونیز، مدل ۱۳۸۲
رونیز مدل ۸۷،خاکستری
۲۲۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در سعادت‌آباد
رونیز مدل ۸۷،خاکستری
نیسان رونیز، مدل ۱۳۸۳
۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز در پاسداران
نیسان رونیز، مدل ۱۳۸۳
رونیز فروشی
۴۴۴,۴۴۴ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در اسکندری
رونیز  فروشی
نیسان رونیز، مدل ۱۳۸۳
۲۲۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در امانیه
نیسان رونیز، مدل ۱۳۸۳
نیسان رونیز، مدل ۱۳۸۲
۳۲۷,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش در آبشار
نیسان رونیز، مدل ۱۳۸۲
نیسان رونیز، مدل ۱۳۸۷
۲۶۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش در کن
نیسان رونیز، مدل ۱۳۸۷
نیسان رونیز، مدل ۱۳۸۲
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش در کوی فردوس
نیسان رونیز، مدل ۱۳۸۲
نیسان رونیز، مدل ۱۳۸۹
۱۲۳,۶۵۳ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش در ایران
نیسان رونیز، مدل ۱۳۸۹
بعدی