خرید و فروش و قیمت خودرو پژو پارس در تهران

پارس Tu5 مدل ۹۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در حکیمیه
پارس Tu5 مدل ۹۸
پژو پارس ساده، مدل ۱۳۸۲
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در حکیمیه
پژو پارس ساده، مدل ۱۳۸۲
پژو پارس، مدل ۱۳۸۸ درحدصفر
۹۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در حکیمیه
پژو پارس، مدل ۱۳۸۸ درحدصفر
پژو پارس LX TU5، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۱۸ ساعت پیش در حکیمیه
پژو پارس سال، مدل ۱۴۰۰
۲۰۰ کیلومتر ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در حکیمیه
پژو پارس سال، مدل ۱۴۰۰
پژو پارس LX TU5، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
پریروز در حکیمیه
پژو پارس LX TU5، مدل ۱۴۰۰
پژو پارس مشکی در حد صفر
۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در حکیمیه
پژو پارس دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۶
۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش در حکیمیه
پژو پارس سال، مدل ۱۳۹۹
۱۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش در حکیمیه
پژو پارس سال، مدل ۱۳۹۹
پژو پارس LX TU5، مدل ۱۳۹۸
۳۶,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در حکیمیه
پژو پارس LX TU5، مدل ۱۳۹۸
پژو پارس LX TU5، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۶ روز پیش در حکیمیه
پژو پارس LX TU5، مدل ۱۴۰۰
پژو پارس سال، مدل ۱۳۸۹
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در حکیمیه
پژو پارس سال، مدل ۱۳۸۹
پژو پارس سال، مدل ۱۳۹۸
۸۹,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در حکیمیه
پژو پارس سال، مدل ۱۳۹۸
پژو پارس ساده، مدل ۱۳۹۵
۱۰۵,۵۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در حکیمیه
پژو پارس ساده، مدل ۱۳۹۵
پژو پارس ساده، مدل ۱۳۹۹ ( خشک- فروش )
۰ کیلومتر ۲۲۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در حکیمیه
پژو پارس سال، مدل ۱۳۹۴
۱۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در حکیمیه
پژو پارس سال، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در حکیمیه
پژو پارس سال، مدل ۱۴۰۰
پژو پرشیا آخر ۸۷ فنی سالم
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در حکیمیه
پژو پرشیا آخر ۸۷ فنی سالم
پژو پارس سال، مدل ۱۳۹۸
۴۶,۵۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در حکیمیه
پژو پارس سال، مدل ۱۳۹۸
پژو پارس ساده، مدل ۱۳۹۴
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در حکیمیه
پژو پارس ساده، مدل ۱۳۹۴
پژو پارس ساده، مدل ۱۳۸۵
۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در حکیمیه
پژو پارس ساده، مدل ۱۳۸۵
خودرو پرشیا آل ایکس تیوفایو سفید
۲,۳۰۰ کیلومتر ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در حکیمیه
پژو پارس ساده، مدل ۱۳۸۶
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش در حکیمیه
پژو پارس ساده، مدل ۱۳۸۶
پژو پارس دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۵
۷۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در حکیمیه
پژو پارس دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۵
بعدی