خرید و فروش و قیمت خودرو پژو پارس در تهران

پرشیا مدل 95
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در لویزان
پرشیا مدل 95
پژو پارس ساده، مدل ۱۳۸۸
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در لویزان
پژو پارس ساده، مدل ۱۳۸۸
پژو پارس دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
۲۵۰ کیلومتر ۹۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در لویزان
پژو پارس دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
پژو پارس سال، مدل ۱۳۹۳
۱۷۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در لویزان
پژو پارس سال، مدل ۱۳۹۳
پژو پارس سال دوگانه، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر توافقی
۶ روز پیش در لویزان
پژو پارس LX TU5، مدل ۱۳۹۷
۶۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در لویزان
پژو پارس LX TU5، مدل ۱۳۹۷
پژو پارس ساده، مدل ۱۳۹۴
۹۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در لویزان
پژو پارس ساده، مدل ۱۳۹۴
پژو پارس / پرشیا فرانسوی ، مدل ۸۵
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در لویزان
پژو پارس / پرشیا فرانسوی ، مدل ۸۵
پژو پارس ساده، مدل ۱۳۹۴
۹۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در لویزان
پارس 85 خانگی
۲۰۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در لویزان
پارس 85 خانگی
پژو پارس سال، مدل ۱۳۹۹
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در لویزان
پژو پارس دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۱
۱۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در لویزان
پژو پارس دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۱
پژو پارس اتوماتیک TU5، مدل ۱۳۹۱
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در لویزان
پژو پارس LX TU5، مدل ۱۳۹۷
۶۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در لویزان
پژو پارس LX TU5، مدل ۱۳۹۷
پژو پارس اتوماتیک TU5، مدل ۱۳۸۹
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در لویزان
پژو پارس اتوماتیک TU5، مدل ۱۳۸۹
پژو پارس مدل ۸۱سالم
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در لویزان
پژو پارس مدل ۸۱سالم
بعدی