خرید و فروش و قیمت خودرو پژو روآ در تهران

پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در اندیشه
پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
پژو روآ بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در فردوسی
پژو روآ بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پژو روآ بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در شادآباد
پژو روآ بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پژو روآ بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در پیروزی
پژو روآ بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ ساعت پیش در شهر قدس
پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
پژو روآ
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در شادآباد
پژو روآ
پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در شهرک کیانشهر
پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
پژو روآ سالم کم کارکرد
۱۴۱,۰۰۰ کیلومتر ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در پیروزی
پژو روآ سالم کم کارکرد
پژو روآ سال دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
۳۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در شهریار
پژو روآ سال دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
پژو روآ دوگانه سوزکارخانه ، مدل ۱۳۸۷
۲۰۳,۰۰۰ کیلومتر ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در نعمت‌آباد
پژو روآ دوگانه سوزکارخانه ، مدل ۱۳۸۷
پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در تهران‌سر
پژو روآ بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۱۹۶,۰۰۰ کیلومتر ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در بهارستان
پژو روآ بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پژو روآ بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ ساعت پیش در افسریه
پژو روآ بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
۹۹,۹۹۹ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در شهر قدس
پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۳۰۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ ساعت پیش در نیرو هوایی
پژو روآ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
پژو روآ بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۱ کیلومتر توافقی
۶ ساعت پیش در خانی‌آباد نو
پژو روآ بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پژو روآ سال دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
۱۱۱ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در ورامین
پژو روآ سال دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
پژو روآ دوگانه سوز شرکتی
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در رباط کریم
پژو روآ دوگانه سوز شرکتی
پژو روآ دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۷
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در آبشار تهران
پژو روآ دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۷
پژو روآ سال دوگانه، مدل ۱۳۸۸
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در اوقاف
پژو روآ سال دوگانه، مدل ۱۳۸۸
پژو روآ بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۸۷,۰۰۰ کیلومتر ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در آهنگ
پژو روآ بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پژو روآ بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۸۷,۰۰۰ کیلومتر ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در آهنگ
پژو روآ سال دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در اندیشه
پژو روآ سال دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
پژو روآ بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در پرند
پژو روآ بنزینی، مدل ۱۳۸۷
بعدی