خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 LE در تهران

پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۱
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در فلاح
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 ، مدل ۱۳۹۲
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در بهارستان
پراید 131 ، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۲
۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در شوش
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۸
۴۲,۰۰۰ کیلومتر ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۸
پراید مدل ۹۰
۳۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۶۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در خلیج فارس
پراید مدل ۹۰
پراید 131 sE، مدل ۱۳۹۶
۱۱۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در جنت‌آباد مرکزی
پراید 131 sE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۲
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در قرچک
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۴
۴۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز در شهریار
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۰
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز در قرچک
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۲
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در فلاح
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۰
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز در تهران‌سر
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۳(آخر۹۲)
۱۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شمیران‌نو
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۳(آخر۹۲)
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۶
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ورامین
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 LE، مدل ۱۳۸۹
۱۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در اکباتان
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۲ دوگانه سوز
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک کیانشهر
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۲ دوگانه سوز
پراید 131مدل89
۱۳۸ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تهران‌سر
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۲
۱۹۹ کیلومتر ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در سبلان
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۹
۶۸۶ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ورامین
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۲
۱۹۸,۰۰۰ کیلومتر ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در قیام‌دشت
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۵
۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پیروزی
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۲
۱۲۸,۴۱۶ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در خزانه
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۳
۲۱۰ کیلومتر ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پاسداران
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 GTXI مدل 1389
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در پاکدشت
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۰
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهرک ولیعصر
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۰
بعدی