خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 132 در تهران

پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۹
۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ ساعت پیش در شهر ری - استخر
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در رباط کریم
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
براید 132 سفید 94 دوگانه سوز بی رنگ
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در آذری
براید 132 سفید 94 دوگانه سوز بی رنگ
پراید 132 SL، مدل ۱۳۹۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در ورامین
پراید 132 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید نقره ای 132 ساده، مدل ۱۳۸۹
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ ساعت پیش در شهریار
پراید نقره ای 132 ساده، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۰
۲۷۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ ساعت پیش در شهرک کیانشهر
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۲
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در قرچک
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۲
پراید 132 مدل 92
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
پراید 132 مدل 92
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۲۲,۸۰۰ کیلومتر ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در پیروزی
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 132 ، مدل ۱۳۹۱
۲۶۶,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۶ ساعت پیش در یافت‌آباد
پراید 132 ، مدل ۱۳۹۱
پراید 132 EX، مدل ۱۳۸۹
۳۰۰ کیلومتر ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در ورامین
پراید 132 EX، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 SL، مدل ۱۳۹۰
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در جوادیه
پراید 132 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در شهرک دانشگاه تهران
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در پرستار
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
ماشین بیمه دارد ، تمام قطعات تاره عوض شده و نو است
۲۶۵ کیلومتر ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در شهر قدس
ماشین بیمه دارد ، تمام قطعات تاره عوض شده و نو است
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در رباط کریم
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۳
۲۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در شهر ری - عباس‌آباد
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۴۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در بهمن یار
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۴
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۹ ساعت پیش در رباط کریم
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۴
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷بیرنگ،
۷۹,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۰ ساعت پیش در شهریار
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷بیرنگ،
پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۸ تصادفی
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۰ ساعت پیش در شهرک ولیعصر
پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۸ تصادفی
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۰ ساعت پیش در شهریار
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
پراید ۱۳۲ مدل ۹۶
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در قرچک
پراید ۱۳۲ مدل ۹۶
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵
۲۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۱ ساعت پیش در رباط کریم
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵
بعدی