خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳بی رنگ
۱۰۸,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در عباس‌آباد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳بی رنگ
پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در عباس‌آباد
پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۹
پراید 111 سفید 98 صفر
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در عباس‌آباد
پرایدوانت اپشنال 1400
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در عباس‌آباد
پرایدوانت اپشنال 1400
فروش پراید وانت 151 مدل 1400 صفر
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در عباس‌آباد
فروش پراید وانت 151 مدل 1400 صفر
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش در عباس‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۲۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در عباس‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پراید ١٣٢سفید مدل ٨٨
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش در عباس‌آباد
پراید ١٣٢سفید مدل ٨٨
پراید 111 مدل 1391
۱۴۶,۰۰۰ کیلومتر ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در عباس‌آباد
پراید 111 مدل 1391
پراید 131 مدل 95
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در عباس‌آباد
پراید 131 مدل 95
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۷
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در عباس‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۱۱۷,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش در عباس‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در عباس‌آباد
وانت پراید اقساطی
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در عباس‌آباد
وانت پراید اقساطی
پراید 111 SE
۵۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در عباس‌آباد
پراید 111 SE
پرایدوانت151مدل1400صفر
۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در عباس‌آباد
پرایدوانت151مدل1400صفر
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در عباس‌آباد
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۹
فروش پرایدسفید تمیز
۴۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش در عباس‌آباد
بعدی