خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

پراید سفری، مدل ۱۳۸۳
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در عبدل‌آباد
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۴
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در عبدل‌آباد
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در عبدل‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۱۸۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز در عبدل‌آباد
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید فنی سالم
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در عبدل‌آباد
پراید فنی سالم
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز در عبدل‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز در عبدل‌آباد
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز در عبدل‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
ون سایپا کاروان سایپا، مدل ۱۳۸۴
۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش در عبدل‌آباد
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش در عبدل‌آباد
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش در عبدل‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش در عبدل‌آباد
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
۳۴۰ کیلومتر توافقی
۶ روز پیش در عبدل‌آباد
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۸
۳۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در عبدل‌آباد
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۸
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸
۵۶,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش در عبدل‌آباد
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عبدل‌آباد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عبدل‌آباد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش در عبدل‌آباد
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش در عبدل‌آباد
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۶۹,۷۵۵ کیلومتر ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عبدل‌آباد
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش در عبدل‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۱۰۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عبدل‌آباد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش در عبدل‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید ساده، مدل ۱۳۸۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش در عبدل‌آباد
پراید ساده، مدل ۱۳۸۹
بعدی