خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در شهر ری - علائین
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در شهر ری - علائین
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SL، مدل ۹۱ دوگانه سوز
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در شهر ری - علائین
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در شهر ری - علائین
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۴۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در شهر ری - علائین
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۳۰,۰۵۶ کیلومتر توافقی
۱۹ ساعت پیش در شهر ری - علائین
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۱
۱۸۸,۰۰۰ کیلومتر ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهر ری - علائین
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۱
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهر ری - علائین
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۴۰۰
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهر ری - علائین
پراید 131مدل ۹۸. تمیز
۴۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهر ری - علائین
پراید 131مدل ۹۸. تمیز
پراید 131 SE دوگانه ، مدل ۱۳۹۵
۱۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهر ری - علائین
پراید 131 SE دوگانه ، مدل ۱۳۹۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش در شهر ری - علائین
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید 131 EX، مدل 83درست است
۳۸۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش در شهر ری - علائین
پراید 131 EX، مدل 83درست است
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهر ری - علائین
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید۱۳۱مدل ۸۵
۲۰۰ کیلومتر ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهر ری - علائین
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸
۵۱,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در شهر ری - علائین
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در شهر ری - علائین
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهر ری - علائین
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶ دوگانه CNG
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهر ری - علائین
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶ دوگانه CNG
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۲
۴۸۵ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش در شهر ری - علائین
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۲
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۱
۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهر ری - علائین
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 111 SL، مدل ۱۳۸۹
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش در شهر ری - علائین
پراید 111 SL، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهر ری - علائین
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهر ری - علائین
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
بعدی