خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در اقدسیه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در اقدسیه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پراید مدل ۸۵
۳۴۳,۰۰۰ کیلومتر ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در اقدسیه
پراید مدل ۸۵
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در اقدسیه
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸
۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در اقدسیه
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۶
۸۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش در اقدسیه
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید سفید مدل ۹۵
۲۱,۰۰۰ کیلومتر ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در اقدسیه
پراید سفید مدل ۹۵
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
۲۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در اقدسیه
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۲۳۵,۰۱۴ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در اقدسیه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۲۰۰ - ۱۳۸۹
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش در اقدسیه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۲۰۰ - ۱۳۸۹
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۳
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اقدسیه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اقدسیه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار دو گانه، مدل ۱۳۸۶
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در اقدسیه
پراید صندوق‌دار دو گانه، مدل ۱۳۸۶
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۲
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در اقدسیه
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۲
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در اقدسیه
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۸
۱۴۶,۰۰۰ کیلومتر ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در اقدسیه
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۸
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
۱۹۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش در اقدسیه
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۱۷۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در اقدسیه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در اقدسیه
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در اقدسیه
پراید ۱۳۱se فنی سالم
۹۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش در اقدسیه
پراید ۱۳۱se فنی سالم
پراید ۱۳۱ SE، مدل ۱۳۹۰
۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در اقدسیه
پراید ۱۳۱ SE، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر توافقی
۴ هفته پیش در اقدسیه
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در اقدسیه
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
بعدی