خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱ فقط معاوضه
۱۱۱ کیلومتر جهت معاوضه
۵ ساعت پیش در بومهن
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱ فقط معاوضه
پراید ۹۸
۵۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در بومهن
پراید ۹۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۲۹۱,۱۲۳ کیلومتر ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در بومهن
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۸۹,۰۰۰ کیلومتر ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در بومهن
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۴۴ کیلومتر توافقی
فوری در بومهن
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در بومهن
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۴۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بومهن
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید 131 sl مدل ۱۳۹۰
۳۰,۱۹۶ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بومهن
پراید 131 sl مدل ۱۳۹۰
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۷۷
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بومهن
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز در بومهن
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز در بومهن
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۲۹۱,۰۰۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بومهن
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۷
۶۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بومهن
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۴۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بومهن
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۸
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بومهن
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بومهن
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید 131مدل99
۰ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بومهن
پراید 131مدل99
پراید فروشی
۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز در بومهن
پراید فروشی
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در بومهن
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز در بومهن
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پراید سفری، مدل ۱۳۸۳
۲۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بومهن
پراید سفری، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بومهن
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید سفری، مدل ۱۳۸۵
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بومهن
پراید مدل ۱۳۷۶ موتور سالم کار دار نیاز به بازسازی
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بومهن
پراید مدل ۱۳۷۶ موتور سالم کار دار نیاز به بازسازی
بعدی