خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۴۰۶,۰۰۰ کیلومتر ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در دولت‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۰ کیلومتر ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در دولت‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۲۶۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۱ ساعت پیش در دولت‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳ در حد ۹۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در دولت‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳ در حد ۹۰
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۳ ساعت پیش در دولت‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۶هیدرولیک
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۷ ساعت پیش در دولت‌آباد
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۶هیدرولیک
پراید مدل ۱۳۸۸
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در دولت‌آباد
پراید مدل ۱۳۸۸
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲۰ ساعت پیش در دولت‌آباد
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۷
۲۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در دولت‌آباد
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در دولت‌آباد
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید ۱۴۱
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در دولت‌آباد
پراید ۱۴۱
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۳۲۹,۶۵۶ کیلومتر ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در دولت‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در دولت‌آباد
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در دولت‌آباد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 111 مدل ۱۳۹۵
۶۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در دولت‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در دولت‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۹۶,۰۰۰ کیلومتر ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در دولت‌آباد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۷
۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در دولت‌آباد
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 مدل 1399 (صفر کیلومتر) -- اقساط
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در دولت‌آباد
پراید 131 مدل 1399 (صفر کیلومتر) -- اقساط
پراید 131 صفر کیلومتر -- اقساط
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در دولت‌آباد
پراید 131 صفر کیلومتر -- اقساط
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در دولت‌آباد
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۱۵۱,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش در دولت‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۷
۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در دولت‌آباد
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۵۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش در دولت‌آباد
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
بعدی