خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۳۲,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در صالح‌آباد شرقی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در صالح‌آباد شرقی
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
وانت پرایدفنی کاملاسالم
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در صالح‌آباد شرقی
وانت پرایدفنی کاملاسالم
وانت پرایدمدل ۱۳۹۷فنی کاملاسالم
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در صالح‌آباد شرقی
وانت پرایدمدل ۱۳۹۷فنی کاملاسالم
پراید 132 SL، مدل ۱۳۹۱
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در صالح‌آباد شرقی
پراید 132 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید سفری، مدل ۱۳۷۸
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در صالح‌آباد شرقی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۱۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در صالح‌آباد شرقی
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۱
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در صالح‌آباد شرقی
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۱
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱بیمه تموم شده
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در صالح‌آباد شرقی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱بیمه تموم شده
پراید سفری مدل ۱۳۸۲
۳۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در صالح‌آباد شرقی
وانت پراید 151 SL، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در صالح‌آباد شرقی
پراید 131 مدل ۱۳۹۶
۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در صالح‌آباد شرقی
پراید 131 مدل ۱۳۹۶
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۵
۴۵۸ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در صالح‌آباد شرقی
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۵
بعدی