خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۹۳,۰۰۰ کیلومتر ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۳
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳ دور رنگنیست
۴۱۶ کیلومتر ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳ دور رنگنیست
پراید مدل 80
۳۸۹,۵۲۳ کیلومتر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
پراید مدل 80
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۹ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پراید ۱۳۲ مدل ۱۳۸۸ کم کارکرد
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۹ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
پراید ۱۳۲ مدل ۱۳۸۸ کم کارکرد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
پراید سفری، مدل ۱۳۸۲
۱۴۷,۰۰۰ کیلومتر ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۱۵۰ کیلومتر ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۴۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید ۸۵
۲۶۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۴ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
پراید ۸۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۵۵,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱۴ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳ دوگانه دستی
۹۸,۰۰۰ کیلومتر ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳ دوگانه دستی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۵۹,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۶ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۱
۱۳۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۶ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۲۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید صندوق‌دار بنزینی،مدل ۱۳۸۸بدون رنگ.سنددست اول
۱۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
پراید صندوق‌دار بنزینی،مدل ۱۳۸۸بدون رنگ.سنددست اول
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
بعدی