خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۹ ساعت پیش در شهر ری - استخر
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در شهر ری - استخر
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در شهر ری - استخر
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در شهر ری - استخر
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۰
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در شهر ری - استخر
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۵,۷۰۰ کیلومتر ۱۱۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهر ری - استخر
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهر ری - استخر
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۴
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۳۹۴
۲۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهر ری - استخر
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۸
۱۸۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز در شهر ری - استخر
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۲۳۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در شهر ری - استخر
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در شهر ری - استخر
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸ تمیز فروشی
۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهر ری - استخر
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸  تمیز  فروشی
پراید سفری، مدل ۱۳۸۷
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در شهر ری - استخر
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۱
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهر ری - استخر
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۱
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۷
۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش در شهر ری - استخر
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۲۳۷ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهر ری - استخر
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهر ری - استخر
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰ دوگانه جهت معاوضه
۲۲۴,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش در شهر ری - استخر
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰ دوگانه جهت معاوضه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش در شهر ری - استخر
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش در شهر ری - استخر
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش در شهر ری - استخر
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۰
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۱۸۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش در شهر ری - استخر
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید ۸۳ انژکتور
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهر ری - استخر
پراید ۸۳ انژکتور
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۳۲,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش در شهر ری - استخر
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
بعدی