خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در شهر ری - هاشم‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲۱ ساعت پیش در شهر ری - هاشم‌آباد
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوقدار
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در شهر ری - هاشم‌آباد
پراید صندوقدار
پراید ۸۴ در حد صفر
۲۰۹,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز در شهر ری - هاشم‌آباد
پراید ۸۴ در حد صفر
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۱۲,۴۵۰ کیلومتر توافقی
دیروز در شهر ری - هاشم‌آباد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهر ری - هاشم‌آباد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید هاچبک، مدل ۱۳۷۷
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهر ری - هاشم‌آباد
پراید هاچبک، مدل ۱۳۷۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش در شهر ری - هاشم‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شهر ری - هاشم‌آباد
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در شهر ری - هاشم‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۱۱,۵۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در شهر ری - هاشم‌آباد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهر ری - هاشم‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش در شهر ری - هاشم‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۴۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهر ری - هاشم‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید 141 SX، مدل ۱۳۸۳
۲,۶۲۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش در شهر ری - هاشم‌آباد
پراید 141 SX، مدل ۱۳۸۳
پرایدمدل۱۳۸۱ سبز متالیک
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در شهر ری - هاشم‌آباد
پرایدمدل۱۳۸۱ سبز متالیک
پراید 131 SE، مدل ۲۰۱۵ - ۱۳۹۴
۱۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهر ری - هاشم‌آباد
پراید 131 SE، مدل ۲۰۱۵ - ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهر ری - هاشم‌آباد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۱۴ کیلومتر ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهر ری - هاشم‌آباد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در شهر ری - هاشم‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش در شهر ری - هاشم‌آباد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۶۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهر ری - هاشم‌آباد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۲۰۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در شهر ری - هاشم‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۳۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهر ری - هاشم‌آباد
بعدی