خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۳۲,۰۰۰ کیلومتر ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در خاک سفید
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید سفری، مدل ۱۳۸۷
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در خاک سفید
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۸۶,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در خاک سفید
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸
۲۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در خاک سفید
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در خاک سفید
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
۱۴۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز در خاک سفید
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خاک سفید
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۱
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خاک سفید
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۱
وانت پراید 151 SL، مدل ۱۴۰۰
۹,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش در خاک سفید
وانت پراید 151 SL، مدل ۱۴۰۰
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خاک سفید
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵ بی رنگ
۲۲۲,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش در خاک سفید
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵ بی رنگ
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۱۱,۱۱۱ کیلومتر توافقی
۶ روز پیش در خاک سفید
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خاک سفید
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خاک سفید
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش در خاک سفید
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۳۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در خاک سفید
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۱
۳۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در خاک سفید
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۱
پراید هاچبک، مدل ۱۳۷۵
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش در خاک سفید
پراید هاچبک، مدل ۱۳۷۵
پراید سفری، مدل ۱۳۸۷
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در خاک سفید
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۱۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش در خاک سفید
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۵
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در خاک سفید
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش در خاک سفید
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
بعدی