خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

پراید صندوق‌دار بنزینی کاربراتور مدل ۱۳۸۳
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در اوقاف
پراید صندوق‌دار بنزینی کاربراتور مدل ۱۳۸۳
پراید سفری، مدل ۸۳
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در اوقاف
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۱۵۲,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۶ ساعت پیش در اوقاف
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۱۹۵ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲۰ ساعت پیش در اوقاف
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۴۰ کیلومتر توافقی
۲۱ ساعت پیش در اوقاف
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید 111 مدل 91
۱۴۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
نمایشگاه در اوقاف
پراید 111 مدل 91
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز در اوقاف
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در اوقاف
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید 111 SX، مدل ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵
۸۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز در اوقاف
پراید 111 SX، مدل ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۱۰۹,۰۰۰ کیلومتر ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در اوقاف
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در اوقاف
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در اوقاف
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۱
۲۶۶,۶۶۶ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در اوقاف
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۱
پراید 111 مدل 97
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در اوقاف
پراید 111 مدل 97
پراید ۱۳۲ فول مدل ۹۲ نقدو اقساط
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در اوقاف
پراید ۱۳۲ فول مدل ۹۲ نقدو اقساط
پراید 131 ، مدل ۱۳۹۸
۱۵,۷۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش در اوقاف
پراید 131 ، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۲۰۱۸ - ۱۳۹۷
۶۹,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ روز پیش در اوقاف
پرایدسفیدمدل 82درحدصفر
۰ کیلومتر ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در اوقاف
پرایدسفیدمدل 82درحدصفر
پراید 141 مدل 86
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در اوقاف
پراید 141 مدل 86
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷ بیرنگ و کم کار
۴۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در اوقاف
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷ بیرنگ و کم کار
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در اوقاف
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اوقاف
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۸۷
۲۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اوقاف
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۸۷
پراید هاچبک، مدل ۱۳۷۷
۳۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در اوقاف
پراید هاچبک، مدل ۱۳۷۷
بعدی