خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۵۷,۰۰۰ کیلومتر ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در استاد معین
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید اتوماتیک، مدل ۱۳۸۱
۲۳۱,۰۰۰ کیلومتر ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در استاد معین
پراید اتوماتیک، مدل ۱۳۸۱
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴ دوگانه کارخانه
۱۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در استاد معین
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴ دوگانه کارخانه
فروش یک دستگاه پراید سفید
۵۳,۰۰۰ کیلومتر ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در استاد معین
فروش یک دستگاه پراید سفید
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵ سفید
۱۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در استاد معین
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵ سفید
پراید 131 SE
۴۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در استاد معین
پراید 131 SE
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۳۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در استاد معین
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۳۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در استاد معین
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۱۹۹,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در استاد معین
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در استاد معین
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش در استاد معین
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۲۹,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در استاد معین
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۶
۱۱۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش در استاد معین
پراید 111 SX، مدل ۱۳۸۹
۲۷۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش در استاد معین
پراید 111 SX، مدل ۱۳۸۹
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۸
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش در استاد معین
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۸
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۹
۱۵۱,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش در استاد معین
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۵۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش در استاد معین
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در استاد معین
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید ۸۶ // فنی
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در استاد معین
پراید ۸۶ // فنی
پراید هاچبک، مدل ۱۳۷۵
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش در استاد معین
پراید هاچبک، مدل ۱۳۷۵
پراید اتوماتیک، مدل ۱۳۸۱
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش در استاد معین
پراید اتوماتیک، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در استاد معین
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش در استاد معین
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید sx
۱۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در استاد معین
پراید sx
بعدی