خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

پراید se 131 98
۳۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در پیروزی
پراید se 131 98
پراید صبا مدل ۱۳۸۵
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۱ ساعت پیش در پیروزی
پراید صبا مدل ۱۳۸۵
پراید مدل 80
۲۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در پیروزی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹ صفر
۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در پیروزی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹ صفر
پراید سفری، مدل ۱۳۸۱
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در پیروزی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷ دوگانه فول
۷۴,۰۰۰ کیلومتر ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در پیروزی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷ دوگانه فول
پراید مدل 90 sx نقد واقساط
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
نمایشگاه در پیروزی
پراید مدل 90 sx  نقد واقساط
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۲۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲۱ ساعت پیش در پیروزی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲۱ ساعت پیش در پیروزی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۲۹۳,۰۰۰ کیلومتر ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در پیروزی
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
وانت151SEفول صفرخشک سندمسقف
۰ کیلومتر ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پیروزی
وانت151SEفول صفرخشک سندمسقف
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۳۹۹
۱,۸۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز در پیروزی
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پیروزی
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸
۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پیروزی
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید صندوقدار مدل ۸۲
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پیروزی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پیروزی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پیروزی
پراید ۱۳۱
۱۸۹,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
نمایشگاه در پیروزی
پراید ۱۳۱
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پیروزی
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۱
۱۳۷,۴۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در پیروزی
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در پیروزی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پیروزی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید سفری، مدل ۱۳۸۲
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر توافقی
پریروز در پیروزی
پراید۱۳۱
۳۴,۵۰۰ کیلومتر ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پیروزی
پراید۱۳۱
بعدی