خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۲۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در قرچک
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۰۴,۰۰۰ کیلومتر ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در قرچک
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۷
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در قرچک
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۷
پراید 111 SE، مدل ۱۳۸۹
۱۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۷۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در قرچک
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۱ ساعت پیش در قرچک
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید هاچبک، مدل ۱۳۷۸
۱ کیلومتر جهت معاوضه
۱۲ ساعت پیش در قرچک
پراید هاچبک، مدل ۱۳۷۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در قرچک
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در قرچک
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۲ ساعت پیش در قرچک
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید 83انژکتور دوگانه سوز، پلمپ
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در قرچک
پراید 83انژکتور دوگانه سوز، پلمپ
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۶
۱۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در قرچک
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۷
۹۱,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۵ ساعت پیش در قرچک
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در قرچک
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۷
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در قرچک
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۷
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۸
۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در قرچک
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۸
پراید صندوق‌دار CNGکارخانه، مدل ۱۳۸۷
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در قرچک
پراید صندوق‌دار CNGکارخانه، مدل ۱۳۸۷
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۲
۱۲۳,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱۷ ساعت پیش در قرچک
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۲
پراید ۱۳۱ مدل ۹۸
۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در قرچک
پراید ۱۳۱ مدل ۹۸
پراید 132 مدل 87
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در قرچک
پراید 132 مدل 87
پراید سفری، مدل ۱۳۸۹
۲۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در قرچک
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۳۰۰ کیلومتر ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در قرچک
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید 141 کم کار واقعی
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در قرچک
پراید 141 کم کار واقعی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۳۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در قرچک
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲۱ ساعت پیش در قرچک
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
بعدی