خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۴۴۲,۸۹۴ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در قیام‌دشت
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در قیام‌دشت
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در قیام‌دشت
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹ دوگانه کارخانه
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در قیام‌دشت
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹ دوگانه کارخانه
پراید مدل 81سالم
۴۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در قیام‌دشت
پراید مدل 81سالم
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۶۶,۰۰۰ کیلومتر ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در قیام‌دشت
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید هاچبک عروسک خوش رکاب
۲۵۷,۰۰۰ کیلومتر ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قیام‌دشت
پراید هاچبک عروسک خوش رکاب
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز در قیام‌دشت
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید 82 بازدید مسکن مهر یا محمود خاورشهر
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قیام‌دشت
پراید 82 بازدید مسکن مهر یا محمود خاورشهر
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۸
۴۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در قیام‌دشت
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۸
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۱
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در قیام‌دشت
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۹۱,۰۰۰ کیلومتر ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در قیام‌دشت
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۹
۳,۵۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش در قیام‌دشت
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در قیام‌دشت
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در قیام‌دشت
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در قیام‌دشت
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در قیام‌دشت
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹ هیدرولیک
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش در قیام‌دشت
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹ هیدرولیک
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۹
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در قیام‌دشت
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در قیام‌دشت
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در قیام‌دشت
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید دوگانه سی ان جی مدل ۸۵ کارمندی
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در قیام‌دشت
پراید دوگانه سی ان جی مدل ۸۵ کارمندی
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۳
۱۱۵ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش در قیام‌دشت
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۳
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۱ وکالتی فروخته میشود
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در قیام‌دشت
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۱  وکالتی فروخته میشود
بعدی