خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۳۱۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۱ ساعت پیش در شریف‌آباد
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۳۶,۷۰۵ کیلومتر ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در شریف‌آباد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۱۹۱,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز در شریف‌آباد
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۵
۱۱ کیلومتر ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شریف‌آباد
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۶
۴۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شریف‌آباد
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۶
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۸
۳۷,۰۰۰ کیلومتر ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شریف‌آباد
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شریف‌آباد
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۷
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ روز پیش در شریف‌آباد
پراید 132 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۳۳,۳۵۶ کیلومتر ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شریف‌آباد
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید 96
۹۱,۰۰۰ کیلومتر ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شریف‌آباد
پراید 96
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در شریف‌آباد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شریف‌آباد
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۰
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شریف‌آباد
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در شریف‌آباد
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 EX، مدل ۲۰۰۸ - ۱۳۸۷
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش در شریف‌آباد
پراید 131 EX، مدل ۲۰۰۸ - ۱۳۸۷
پراید 131 SL مدل ۱۳۹۸
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شریف‌آباد
پراید 131 SL مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شریف‌آباد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش در شریف‌آباد
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۷
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش در شریف‌آباد
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شریف‌آباد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شریف‌آباد
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق دار ۸۲
۲۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شریف‌آباد
پراید صندوق دار ۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۲۵۵,۵۵۵ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شریف‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۲۰۷,۰۰۰ کیلومتر ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شریف‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
بعدی