خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۲۴۱,۰۰۰ کیلومتر ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در امامت
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید 111مدل۱۳۹۵
۹۸,۲۰۲ کیلومتر توافقی
دیروز در امامت
پراید 111مدل۱۳۹۵
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵
۹۹,۰۰۰ کیلومتر ۹۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در امامت
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۴۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در امامت
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در امامت
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۳۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در امامت
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۵
۲۱۹,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امامت
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۵
مدل ٩٥ترتمیز
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امامت
مدل ٩٥ترتمیز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش در امامت
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۰
۲۵۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش در امامت
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۰
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در امامت
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در امامت
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در امامت
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش در امامت
بعدی