خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در وردآورد
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۱۸۲,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۲ ساعت پیش در وردآورد
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۱۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۹۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در وردآورد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در وردآورد
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۲۴۰ کیلومتر ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در وردآورد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵
۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در وردآورد
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید سفری، مدل ۱۳۸۶
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در وردآورد
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز در وردآورد
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در وردآورد
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱کولر روشن
۲۷۸,۰۰۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در وردآورد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱کولر روشن
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۸
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش در وردآورد
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۳۰۱,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در وردآورد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۴۰۰ کیلومتر ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در وردآورد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۴۰ کیلومتر ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در وردآورد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در وردآورد
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ روز پیش در وردآورد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در وردآورد
پراید دوگانه کارخانه تمیز
۴۳۰ کیلومتر ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در وردآورد
پراید دوگانه کارخانه تمیز
پراید 141 SX، مدل29/12/۱۳۹۱
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش در وردآورد
پراید 141 SX، مدل29/12/۱۳۹۱
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در وردآورد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش در وردآورد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۷
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش در وردآورد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۷
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۰
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش در وردآورد
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۰
پراید ۱۳۱ سالم
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در وردآورد
پراید ۱۳۱ سالم
بعدی