خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران مدل ۱۳۹۳

پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳

۲۳۳,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در افسریه
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳ بی رنگ

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در دولتخواه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳ بی رنگ

پراید 131 TL، مدل ۱۳۹۳ دوگانه کارخانه و کم کارکرد

۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در دهکده المپیک
پراید 131 TL، مدل ۱۳۹۳ دوگانه کارخانه و کم کارکرد

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳

۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در هاشم‌آباد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳

پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۳ مصرف کننده بگیرد

۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در خزانه
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۳  مصرف کننده  بگیرد

پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۳

۱۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در نواب
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۳

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳

۱۱۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در مسعودیه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳

۱۳۱,۵۰۰ کیلومتر
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در خلیج فارس
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳

پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۳ دوگانهCNG

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در وصفنارد
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۳ دوگانهCNG

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳

۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در تهران‌سر
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳

پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۳

۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش در شهرک استقلال
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۳

پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۳

۲۵۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در ظهیرآباد
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۳

پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۳

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در مسعودیه
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۳

وانت پراید 151 SE، مدل ۱۳۹۳

۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
۹ ساعت پیش در آذری
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۳۹۳

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳

۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در بریانک
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳.دوگانه کارخانه.هیدرولیک

۱۶۱,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در افسریه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳.دوگانه کارخانه.هیدرولیک

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در نواب
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳

۱۴۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در چیتگر
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳

پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۳

۱۲۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در خلیج فارس
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۳

پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۳

۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در شریف‌آباد
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۳

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳

۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در استخر
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳

۱۸۸,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در شهرک ولیعصر
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳

پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۳

۱۹۱,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در شهرک شریفی
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۳

خودرو پراید 111 مدل93

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در میرداماد
خودرو پراید 111 مدل93
بعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران مدل ۱۳۹۳