خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران مدل ۱۳۹۳

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۷۱,۵۰۰ کیلومتر ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در پردیس
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۱۷ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در شهر ری - استخر
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۳
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در شهر ری - اقدسیه
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۳
پراید گاز سوز . کارخانه . 2 ایربگ
۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در دهکده المپیک
پراید گاز سوز . کارخانه . 2 ایربگ
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳ کم کارکرد
۵۳,۵۰۰ کیلومتر ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در سیدخندان
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳ کم کارکرد
پراید111 مدل93 سالم
۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در رباط کریم
پراید111 مدل93 سالم
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۹۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ ساعت پیش در شهر قدس
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۲۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ ساعت پیش در چیتگر
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در رباط کریم
ماشین در حد صفر میباشد بیشتردر پارکینگ خواب بوده
۵۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در شهر قدس
ماشین در حد صفر میباشد بیشتردر پارکینگ خواب بوده
پراید مدل ۹۳ بی رنگ
۱۴۰ کیلومتر ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در جیحون
پراید مدل ۹۳ بی رنگ
پراید 131 SE فرمان هیدرولیک شیشه ها رنگی
۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در مرزداران
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در ستارخان
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۳
۱۵۴ کیلومتر ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در شهرک طالقانی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۲۵۷,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در پیروزی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۳۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در شهر ری - عباس‌آباد
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید ۱۳۱ SX مدل۹۳
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ ساعت پیش در شهرک ولیعصر
پراید  ۱۳۱ SX مدل۹۳
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۳
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در شهر ری - تقی‌آباد
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۳
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۳
۱۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در سیدخندان
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۳
۱۱۳,۰۰۰ کیلومتر ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در یافت‌آباد
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در پاکدشت
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در شهریار
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۰۹,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۸ ساعت پیش در ستارخان
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید دوگانه سوز شرکتی
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در بهارستان
پراید دوگانه سوز شرکتی
بعدی