خرید و فروش و قیمت خودرو در تهران

کوییک دنده‌ای، مدل ۲۰۲۱ - ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در شهر قدس
کوییک دنده‌ای، مدل ۲۰۲۱ - ۱۴۰۰
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۹۰
۱ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در شهر قدس
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۹۰
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در شهر قدس
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۸۰ کیلومتر ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در شهر قدس
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پژو پارس سال، مدل ۱۳۹۲
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در شهر قدس
پژو پارس سال، مدل ۱۳۹۲
سمند lxمدل ۱۳۸۵
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در شهر قدس
سمند lxمدل ۱۳۸۵
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در شهر قدس
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۶
وانت نیسان، مدل ۱۳۸۳
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در شهر قدس
وانت نیسان، مدل ۱۳۸۳
پژو 206 تیپ ۶، مدل ۱۳۹۰
۱۴۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در شهر قدس
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۶
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در شهر قدس
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۶
پژو 405 GLX بنزینی، مدل ۱۳۸۹ بیرنگ
۱۸۶,۰۰۰ کیلومتر ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در شهر قدس
پژو 405 GLX بنزینی، مدل ۱۳۸۹ بیرنگ
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۲۲۲ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در شهر قدس
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پژو 206 تیپ ۵، مدل ۱۳۹۶
۶۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در شهر قدس
206تیپ2اسپرت
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۹ ساعت پیش در شهر قدس
206تیپ2اسپرت
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۵,۵۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در شهر قدس
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۸۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در شهر قدس
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در شهر قدس
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در شهر قدس
ازرا ۲۰۰۸ بیرنگ
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در شهر قدس
ازرا ۲۰۰۸ بیرنگ
پژو 405 GLX بنزینی، مدل ۱۳۹۶
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در شهر قدس
پژو 405 GLX بنزینی، مدل ۱۳۹۶
پراید مدل ۱۳۹۵
۸۲,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در شهر قدس
پراید مدل ۱۳۹۵
تویوتا هایلوکس 2016 فول عمان
۷,۰۰۰ کیلومتر ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در شهر قدس
تویوتا هایلوکس 2016 فول عمان
پژو 405 GLX - دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۹
۲۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در شهر قدس
پژو 405 (GLX(TU5 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در شهر قدس
پژو 405 (GLX(TU5 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
بعدی