خرید و فروش و قیمت خودرو ساینا دنده‌ای در تهران

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در افسریه
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۸
۵۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در افسریه
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در افسریه
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۷۴ کیلومتر ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در افسریه
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۴۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در افسریه
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۴۰۰
۶۲ کیلومتر ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در افسریه
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در افسریه
ساینا EX صفر . سند آزاد و بی واسطه.تیر ۱۴۰۰
۵۲ کیلومتر ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در افسریه
ساینا EX صفر . سند آزاد و بی واسطه.تیر ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در افسریه
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
ساینا مشکی بی رنگ مدل ۹۷
۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در افسریه
ساینا مشکی بی رنگ مدل ۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۱,۷۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در افسریه
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا سفید فول مدل۹۷ دوگانه سوز
۱۱,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش در افسریه
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش در افسریه
ساینا دنده ای مدل ۱۴۰۰ سند آزاد قابل انتقال
۳,۸۴۹ کیلومتر ۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در افسریه
ساینا دنده ای مدل ۱۴۰۰ سند آزاد قابل انتقال
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در افسریه
ساینا سفید صفر مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در افسریه
بعدی